Tag Archives: hög självkänsla

Självkänsla-tips: Bli beroende av rätt saker!

Du kan öka din självkänsla genom att se till att du blir beroende av rätt saker. När vi hör ordet beroende tänker vi oftast på droger och andra saker som har en negativ inverkan på livet, men det går faktiskt … Continue reading

Posted in Tips och verktyg för att öka din självkänsla | Tagged , , , | 1 Comment

Tala som en person med hög självkänsla

Har du lagt märke till hur olika folk pratar? Det handlar inte bara om dialekt men också om personlighet. En person med hög självkänsla och en person med låg självkänsla kan låta helt olika även om de är uppväxta i … Continue reading

Posted in Personer med hög självkänsla, Personer med låg självkänsla, Tips och verktyg för att öka din självkänsla | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Emotionell Intelligens (EQ) – Vad är det och varför behöver vi det?

Emotionell intelligence (EQ) handlar om att veta vad du känner när du känner det. Med andra ord handlar det helt enkelt om att ha koll på sina känslor. Om du har hög emotionell intelligens är du väl medveten om hur … Continue reading

Posted in Om Självkänsla, Personer med hög självkänsla, Självkänsla och Relationer | Tagged , , , , , | Leave a comment

Fyra sätt att hantera negativa känslor

För att hålla din självkänsla på topp måste du acceptera och lyssna till dina negativa känslor istället för att förtränga dem. Det finns många olika sätt att hantera negativa känslor på bra sätt. 1.      John Gray (författaren till Män är … Continue reading

Posted in Tips och verktyg för att öka din självkänsla | Tagged , , , , , | Leave a comment

”Jag kan inte” vs. ”Jag är inte tillräckligt motiverad”

När vi säger ”jag kan inte” så är sanningen egentligen oftast att vi inte är tillräckligt motiverade. När du är motiverad att göra något – när du verkligen vill göra det – då använder du din kreativitet och provar olika … Continue reading

Posted in Tips och verktyg för att öka din självkänsla | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Moral vs. Självkänsla

  Har du någon gång kännt att det varit svårt att välja mellan det som är moraliskt rätt och det som är bäst för dig och din självkänsla? För att hålla din självkänsla uppe måste du prioritera dig själv, men … Continue reading

Posted in Om Självkänsla, Personer med hög självkänsla, Tips och verktyg för att öka din självkänsla | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Skillnader mellan män och kvinnor i vikten av självkänsla på jobbet

Utdrag ur “Optimism och Självkänsla” på 2,6 Miljonerklubben “Man har i många vetenskapliga studier funnit kopplingar mellan arbetsmiljö, hälsa och dessa personlighetsdrag. T.e.x. så visar det sig att personer som saknar självkänsla och optimism i högre grad än andra upplever … Continue reading

Posted in Självkänsla och hälsa, Självkänsla på jobbet | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Fyra dåliga vanor som ger dig låg självkänsla

Visst kan du öka din självkänsla, men för att behålla en hög självkänsla på lång sikt behöver du goda självkänsla-vanor. Gör dig av med alla dåliga vanor som drar ner din självkänsla! Fyra dåliga vanor att undvika: 1.      Att lyssna … Continue reading

Posted in Låg självkänsla, Tips och verktyg för att öka din självkänsla | Tagged , , , , , , , | 4 Comments