4 sätt att stärka sina barns självkänsla

Under min graviditet (och även tidigare) har jag läst en hel del om barn och självkänsla. Här är fyra snabba tips på hur man kan stärka sina barns självkänsla som jag har snappat upp:

1.      Visa dina barn att det är ok att uttrycka negativa känslor.

Du gör detta genom att lyssna kärleksfullt på dem när de uttrycker sina känslor OCH genom att själv uttrycka dina känslor på ett lämpligt sätt. För att utveckla hög självkänsla behöver dina barn lära sig att negativa känslor inte betyder att de är dåliga människor så att de vågar lyssna på sina känslor.

2.      Visa dina barn att det är ok att säga nej

Att respektera dig själv genom att säga nej till det du inte vill göra eller ha i ditt liv är viktigt för din självkänsla. Om du aldrig låter dina barn säga nej eller om du själv är dålig på att sätta gränser och säga nej på ett bra sätt lär sig dina barn att man inte ska säga nej. Visa att det är ok att säga nej.

3.      Visa dina barn att det är ok att göra misstag

Alla gör framgångsfulla människor misslyckas ibland. Ju större mål du har, desto fler misstag kommer du antagligen att behöva göra för att nå målet. Om du blir arg på dina barn när de begår misstag kommer de att lära sig att undvika att sätta höga mål. Rädsla för att drömma stort leder till minskad framgång, och minskad framgång leder till låg självkänsla och bitterhet.

4.      Tro på dina barns förmågor

För att utveckla en tro på sin egen förmåga måste man först uppleva att andra litar på att man klarar av det man försöker göra. När du visar dina barn att du tror att de kommer att lyckas bygger du upp deras självförtroende.

This entry was posted in Barn och självkänsla, Hjälp andra öka sin självkänsla and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>